De värderar det gröna guldet
I nordliga hälften av Sverige ser företaget NA Stefansson AB till att utföra korrekta värderingar rörande skogsmark och förhandlingar om markåtkomst för i första hand naturreservat.
– Vi är kolossalt noga med att slutföra alla uppdrag vi åtar oss på ett bra sätt och inom rimlig tid, berättar ägare Nils Stefansson
När Nils berättar om sin bakgrund förstår man genast att det är en man med lång erfarenhet av branschen. Tidigare arbetade han under många år på bland annat Vattenfall och Domänverket, inte sällan med stora uppdrag kring kraftledningsprojekt och utförsäljningar av statlig mark. Idag driver han sitt egna konsultföretag NA Stefansson AB som har tre personer anställda. Företaget har sitt säte i Söderhamn, men är verksamt i stora delar av Svealand och Norrland.
– Vi jobbar mycket åt staten och främst för Naturvårdsverket. Just nu sköter vi förhandlingar i samband med skapande av naturreservat. Vi för alltså en dialog mellan staten och skogsägare för att finna bra lösningar åt alla inblandade, berättar Nils.

Men verksamheten rymmer fler verksamhetsområden än så. Ofta är Nils Stefansson AB med redan från upptakten i värderingsfrågor rörande mark och skog. Ett arbete som kräver att den ansvarige både är ordentligt påläst och kompetent, då det finns ett flertal parametrar att ta hänsyn till. Bland annat ska skogens volym, trädslagsfördelning och bonitet bestämmas, dessa ligger sedan till grund för ett värderingsarbete. Efter att värderingsunderlaget tagits fram tar själva förhandlingen vid. Det är här som Nils är verksam och sysslan har med tiden blivit till ett av hans specialområden. Han framhåller vikten av att vara lyhörd för båda parters intressen och behov.
- Vi har en bra position med många uppdrag vilket vi ser som ett kvitto på att vi utför ett bra arbete, säger Nils.

Marknaden kan dock komma att förändras framöver. Nils ser med stor optimism på en eventuell utbyggnad av vindkraften, då detta skulle kunna öppna nya affärsmöjligheter för det mångkompetenta företaget.
– Kanske kan det även bli fråga om nyanställningar i företaget, spår Nils.

NA Stefansson AB

Bransch:
Skogsnäring

Telefon: 0270-866592


Email:
nils.stefansson@nastefansson.se

Adress:
NA Stefansson AB
Kyrkogatan 16
82632 Söderhamn

| 13 SENASTE FÖRETAGEN